Back to homepage

Tag "Հայոց Ցեղասպանության ընդունում"

Սմիթ. ԱՄՆ-ը պետք է վերջ տա Հայոց Ցեղասպանության իր ժխտմանը

Սմիթ. ԱՄՆ-ը պետք է վերջ տա Հայոց Ցեղասպանության իր ժխտմանը

World Media World Media 🕔15:00, 16.Apr 2015

Ցեղասպանությունը ամենասարսափելի բանն է, որ մարդիկ կարող են տեսնել, կամ էլ կարող են իրագործել: Այն երբեք չպետք է մոռացվի: Մոռանալ, նշանակում է բթացնել  մեր խիղճն ու նվազեցնել մեր մարդկայնությունը: Այն երբեք չպետք է ժխտվի, այլ պետք է ամբողջությամբ ճանաչվի: Հակառակ

Read Full Article