Back to homepage

Tag "Բեթել"

Հոլանդական եկեղեցին 1400 ժամ անընդմեջ աշխատում է հայ ընտանիքի արտաքսումը կանխելու համար

Հոլանդական եկեղեցին 1400 ժամ անընդմեջ աշխատում է հայ ընտանիքի արտաքսումը կանխելու համար

CNN CNN 🕔12:06, 26.Dec 2018

Եկեղեցական անդադար պատարագը, որի նպատակը հայ ընտանիքի արտաքսումը կանխելն է, այնքան մեծ ժողովրդականություն է վայելում, որ սուրբծննդյան շրջանի համար տոմսեր է թողարկել այցելուների քանակը վերահսկելու համար: Պատարագը չի դադարում հոկտեմբերի 26-ից` ավելի քան 1400 ժամ: Հոլանդական օրենսդրության համաձայն ոստիկանության աշխատակիցն

Read Full Article