Back to homepage

Posts From Jakarta Globe

Ինչպես է Հայաստանը ձևավորել Հարավ-արևելյան Ասիայի  հորիզոնները

Ինչպես է Հայաստանը ձևավորել Հարավ-արևելյան Ասիայի հորիզոնները

Jakarta Globe Jakarta Globe 🕔14:00, 18.Feb 2015

ՆԿԱՐ. Սինգապուրի հայկական եկեղեցին և՛ քաղաքի ամենահին եկեղեցին է, և՛ Սարկի ընտանիքի ժառանգության վկան, որի մի քանի անդամներ  թաղված են տեղական գերեզմանոցում: Քանի դեռ կա սահմանամերձ առևտուրը, կան նաև ներգաղթյալները, լինեն դրանք մերձակա աղքատ գյուղերի  բնակիչներ, որոնք ավելի լավ կյանք

Read Full Article