Back to homepage

Posts From Boulder Weekly

Դավիթ Պարսամյան. Հակազդելով կորպորատիվ մեդիային

Դավիթ Պարսամյան. Հակազդելով կորպորատիվ մեդիային

Boulder Weekly Boulder Weekly 🕔18:00, 31.Jan 2015

Ես կրում եմ վերնաշապիկ, որի վրա գրված է. «Մի վստահեք կորպորատիվ լրատվամիջոցներին: Իրականում,  դուք կարող եք վստահել նրանց և դուք պետք է ստեք, կեղծեք, հնարեք, աղավաղեք, ամբողջությամբ  մոլորության մեջ գցեք ձեզ», – ասում է Դավիթ Պարսամյանը: Նա սիթառ է նվագում,

Read Full Article