Back to homepage

Tag "Քեմալ Աթաթուրք"

Հիտլերի պաշտելի բռնապետը

The Daily Beast The Daily Beast 🕔19:00, 25.Nov 2014

Ստեֆան Իհրիգը իր «Աթաթուրքը և Նացիստական երևակայությունը» գրքում մանրակրկիտ ուսումնասիրում է Աթաթուրքի գաղափարախոսության և Նոր Թուրքիայի ազդեցությունը Վերմերյան Գերմանիայի ղեկավարության մտածելակերպի վրա:

Read Full Article