Back to homepage

Tag "Ցեղասպանության վերապրածներ Հայոց Ցեղասպանություն ցեղասպանության ականատեսներ Մյուզիքլ Ես ողջ եմ"

Ես ողջ եմ, որովհետև նրանք գոյատևեցին

Ես ողջ եմ, որովհետև նրանք գոյատևեցին

FOX FOX 🕔15:00, 24.Feb 2015

Վերապրածի մեջ  ինչ-որ բան կա,  որ հետաքրքրում է ինձ: Երբ ես կարդում եմ, լսում կամ հետևում  եմ մի պատմության, որտեղ անտեսվում է հավանականությունը, ցանկանում եմ այդ մասին ավելին իմանալ:  Օրինակ՝ ինչպե՞ս դա արեցին: Ի՞նչը ստիպեց նրանց տարբերվել մյուսներից: Արդյո՞ք նրանք 

Read Full Article