Back to homepage

Tag "Ջեյն Օսթին"

«Գիրք կարդալ» սիրելու պատմությունը

«Գիրք կարդալ» սիրելու պատմությունը

The New Yorker The New Yorker 🕔13:00, 4.Feb 2015

Քոլեջիս ավագ տարիներին ես ընտրեցի մի դասընթաց՝ կապված Ջեյն Օսթինի հետ:  Ծավալուն  մի դասընթաց էր, սակայն պետք է ասել՝ մի փոքր տարօրինակ: Գրեթե բոլոր ուսանողները կանայք էին (հարյուր մասնակիցներից ընդամենը հինգ կամ տասն էին տղամարդիք), և այն արտացոլում էր Ջեյն

Read Full Article