Back to homepage

Tag "նախկին գործակալ"

Ռուս նախկին գործակալ Աննա Չապմանի խոսքն ու իմաստությունը

Ռուս նախկին գործակալ Աննա Չապմանի խոսքն ու իմաստությունը

Time Time 🕔13:00, 17.Nov 2014

Հոդվածն այն մասին է, թե ինչով է զբաղվում ռուս նախկին գործակալ Աննա Չապմանը:

Read Full Article