Back to homepage

Tag "ձեռնարկատիրություն"

Գլխավոր գործադիր տնօրենների և ձեռնարկատերերի միակ ամենամեծ սխալը

Գլխավոր գործադիր տնօրենների և ձեռնարկատերերի միակ ամենամեծ սխալը

Forbes Forbes 🕔12:00, 14.Apr 2015

Չնայած ես ղեկավարել եմ գործադիր տնօրեններին և ձեռնարկատերերին հսկայական ոլորտներից, գոյություն ունի մի սխալ, որը ես մշտապես նկատում եմ՝ անկախ նրանից, թե ինչ բիզնեսով են նրանք զբաղվում: Այս սխալն այնքան գերակշիռ տեղ է զբաղեցնում, որ ես կգնահատեի այն ամենաքիչը 10-ից

Read Full Article
Արդյո՞ք գրավիչ է ձեռնարկատիրությունը

Արդյո՞ք գրավիչ է ձեռնարկատիրությունը

Forbes Forbes 🕔14:07, 18.Nov 2014

Անքնություն, մոլուցքայնություն, շրջապատին հնարավոր վտանգից զերծ պահելու ցանկություն, էյֆորիայի կամ ցնծող հաղթանակի պահեր, հիասթափության և անհանգստությունների շարք` ահա ձեռնարկատիրոջ կյանքը:

Read Full Article