Back to homepage

Tag "Հաջողության բանաձև"

5 բան, որոնք կուզենայի իմանալ նախքան իմ առաջին աշխատանքին անցնելը

5 բան, որոնք կուզենայի իմանալ նախքան իմ առաջին աշխատանքին անցնելը

Time Time 🕔15:01, 31.Mar 2015

Ուսումն ավարտելուց հետո կյանքը շատ ավելին է, քան սոսկ ձեր այցեքարտի վրայի տիտղոսը: Երկրորդ կիսամյակն է իր ընթացքի մեջ, և այժմ այն ժամանակն է, երբ քոլեջի ավագ կուրսեցիները սովորաբար ծախսում են սթրեսային ակնեի դեմ պայքարելով, հոգնած սեղմելով LinkedIn-ի հաստատել կոճակն

Read Full Article