Back to homepage

Tag "Հաջողակներ Հաջողության բանաձև Քուն Քնի որակ Ինչպես ճիշտ քնել Օրվա պլանավորում Ընթերցանություն"

5 բան, որոնք հաջողակ մարդիկ անում են քնելուց առաջ

5 բան, որոնք հաջողակ մարդիկ անում են քնելուց առաջ

Forbes Forbes 🕔11:00, 19.Feb 2015

Քնելուն նախորդող ժամանակահատվածը օրվա կարևոր պահերից մեկն է, քանի որ կարող ես ամփոփել նախորդ օրվա կատարվածը, նոր պլաններ կազմել հաջորդ օրվա համար, սակայն ամենակարևորը` միտքը խաղաղեցնելն է, ինչն էլ հանգիստ քնի գրավականն է: Ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող շատ մարդիկ վերոնշյալը սխալ

Read Full Article