Back to homepage

Tag "Կալիֆորնիա"

Ի՞նչ է նշանակում հայ լինել: Լոս Անջելեսի սփյուռքում շարունակվում է ինքնության որոնումը

Ի՞նչ է նշանակում հայ լինել: Լոս Անջելեսի սփյուռքում շարունակվում է ինքնության որոնումը

E-online E-online 🕔17:00, 3.Jun 2019

Ինչն է մարդուն հայ դարձնում: Լոս Անջելեսում ապրող շատ ամերիկահայերի համար, որոնց ժառանգությունը վտանգվեց և ցրվեց 1915 թ. Հայոց ցեղասպանության հետևանքով, դա բարդ հարց է: Սակայն մեկ դար անց երիտասարդ հայերը փորձում են իրենց մշակութային ինքնության հետ կապվել նոր ձևերով:

Read Full Article