Back to homepage

Tag "ծնող"

Երեխաների մեջ երախտագիտության զգացում զարգացնելու 5 եղանակ

The Huffington Post The Huffington Post 🕔14:00, 25.Nov 2014

Կյանքում կարեկցանքը, բարությունը եւ երախտագիտությունը քայլում են ձեռք ձեռքի տված: Որքան շուտ ձեր երեխային սովորեցնեք այդ հատկությունները, այնքան ավելի շատ դրանք կդառնան նրա էության մի մասը:

Read Full Article