Back to homepage

Tag "խնայողություն"

Կարո՞ղ եք փողով երջանկություն գնել

Կարո՞ղ եք փողով երջանկություն գնել

The Wall Street Journal The Wall Street Journal 🕔01:40, 14.Nov 2014

Ամենագլխավոր հարցի պատախանը` մի քանի տասնյակ հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա:

Read Full Article