Back to homepage

Tag "Թեհրան Իրանահայեր Հայերը Թեհրանում Հրուշակեղեր Հայկական օջախներ Հայ ձեռներեցներ Պարսկաստան"

Զբոսանք կենտրոնական Թեհրանի հրուշակեղենի հին խանութներում

Զբոսանք կենտրոնական Թեհրանի հրուշակեղենի հին խանութներում

The Guardian The Guardian 🕔16:00, 4.Feb 2015

Մեր թղթակիցը հետևել է վաղուց անցած տարիքային հոտառությանը «Հայերը, թուրքերը և հույները հայտարարում են, որ իրենք են ստեղծել թուրքական սուրճը»: «Եվ ո՞վ է իրականում այն ստեղծել», – հարցնում եմ ես: «Իհարկե հայերը», – բարձր հնչում է պատասխանը: Նրա աչքերը դուրս

Read Full Article