Back to homepage

Tag "Թավրիզ"

Անվտանգության ուժերը փակել են Թավրիզի եկեղեցին, փոխել կողպեքները և իջեցրել գմբեթի խաչը

Անվտանգության ուժերը փակել են Թավրիզի եկեղեցին, փոխել կողպեքները և իջեցրել գմբեթի խաչը

Newsweek Newsweek 🕔11:26, 30.May 2019

  Այս միջադեպից հետո Պրեսբիտերական եկեղեցու քրիստոնյա ասորիների համայնքը վախի մեջ է: Իմամի ուժերը իջեցրել էին եկեղեցու խաչը և հրամայել պահակին հեռանալ եկեղեցուց: 2011-ին երբ Իրանի իշխանությունները բռնագրավել էին եկեղեցին, տեղի ասորի բնակիչներին թույլ էին տալիս մուտք գործել եկեղեցի և

Read Full Article