Back to homepage

Tag "Եվրասիական Տնտեսական Միություն ԵՏՄ Ռուսաստան Հայաստան Տնտեսություն Ռուբլի Նավթ Հայաստան"

Եվրասիական տնտեսական միություն. Մեռա՞ծ է  ժամանել

Եվրասիական տնտեսական միություն. Մեռա՞ծ է ժամանել

The Diplomat The Diplomat 🕔14:03, 7.Jan 2015

Եթե բաց եք թողել Եվրասիական տնտեսական միության (ԵՏՄ)  հունվարի 1-ի պաշտոնական բացման արարողությունը, դուք մենակ չեք: Շքեղության և հանդիսավորության փոխարեն, ինչպես նշեց Պուտինը իրենք ոտք են դնում  նոր «դարաշրջանը».Եվրասիական միությունն իր գործունեությունը սկսեց լռությամբ: Նոր «հսկայի» լուսաբացը ազդադարելու փոխարեն, ինչպես

Read Full Article