Back to homepage

Tag "Դիարբեքիրի հայկական եկեղեցի"

Թուրքիայի ծպտյալ հայերը ձգտում են վերադարձնել իրենց ջնջված ինքնությունը

Թուրքիայի ծպտյալ հայերը ձգտում են վերադարձնել իրենց ջնջված ինքնությունը

The New York Times The New York Times 🕔15:00, 25.Apr 2015

Արմեն Դեմիրճյանը իր կյանքի առաջին 25 տարիներին կարծել է՝ քուրդ է: Հետո իրենց գյուղի ծերերը նրան պատմել են իր ընտանիքի գաղտնիքը. նրա պապը հայ է եղել, մեկ դար առաջ Օսմանյան կայսրության կողմից կազմակերպված ցեղասպանությունը վերապրածներից մեկը: «Ես ամբողջությամբ շփոթված էի:

Read Full Article