Back to homepage

Tag "Դեյր էզ-Զորի եկեղեցի"

Իսլամիստները ոչնչացրել են 1.5 միլիոն քրիստոնյաների հիշատակը հավերժացնող եկեղեցին

Breitbart Breitbart 🕔14:47, 14.Nov 2014

Անգլիական պարբերականը ներկայացրել է Դեյր Էզ-Զորի հայկական եկեղեցու պայթեցման մանրամասները, իսլամիստների գործողությունները համեմատել 1915 թ-ի Ցեղասպանության հետ և ընդգծել, որ եկեղեցու ոչնչացումը կարող էր հաշվակված քայլ լինել:

Read Full Article