Back to homepage

Tag "Դաունի սինդրոմ Հաշմանդամություն Սեմ ֆորրեստ Բաց նամակ Լեոի հորը"

Բաց նամակ Լեոյի հայրիկին դաունի սինդրոմով տառապող երեխայի մորից

Բաց նամակ Լեոյի հայրիկին դաունի սինդրոմով տառապող երեխայի մորից

The Huffington Post The Huffington Post 🕔13:00, 19.Feb 2015

Հարգելի Սեմ, Դեմ չե՞ք, եթե ես Ձեզ դիմեմ Սեմ: Հուսով եմ, որ ոչ: Ես ինձ վրա վերցրեցի այս նախաձեռնությունը, քանի որ մենք այժմ երկուսս էլ անդամներ ենք սերտորեն միավորված մի համայնքի, որը կոչվում է լինել դաունի սինդրոմով տառապող երեխայի ծնող:

Read Full Article