Լուսանկարիչը նոր ցուցահանդեսում ցույց է տալիս Հոլոքոստի և Հայոց ցեղասպանության միջև զուգահեռները

Լուսանկարիչը նոր ցուցահանդեսում ցույց է տալիս Հոլոքոստի և Հայոց ցեղասպանության միջև զուգահեռները

Հոդվածի առանցքում

  • Սքոթսդեյլ համայնքային քոլեջում (SCC) կազմակերպված իր վերջին ցուցահանդեսում լուսանկարիչ Մեթ Քոենը ցուցադրում է մի շարք լուսանկարներ այն վայրերից, որոնք կարևոր են ինչպես Հոլոքոստի, այնպես էլ Հայոց ցեղասպանության համար: Ցուցահանդեսը բաղկացած է հիմնական կենտրոնների պատկերներից, որտեղ տեղի է ունեցել Հոլոքոստը և Հայոց ցեղասպանությունը: Քոհենը նշել է, որ լուսանկարների նպատակն է «պատմությունը ներկայացնել որպես հիշատակի նախագիծ», որը թույլ է տալիս կիսվել հիշողություններով ուրիշների հետ»:

Ուշադրությանն արժանի

Ֆոենեքսում բնակվող լուսանկարիչ Մեթ Քոենըաշխատում է ոչ միայն նրա համար, որ երբևէչմոռացվի Հոլոքոսթը, այլև հիշվեն այլցեղասպանություններ: Սքոթսդեյլհամայնքային քոլեջում (SCC) կազմակերպվածիր վերջին ցուցահանդեսում Քոհենըցուցադրում է մի շարք լուսանկարներ այնվայրերից, որոնք կարևոր են ինչպես Հոլոքոստի, այնպես էլ Հայոց ցեղասպանության համար:

«Ինձ հետաքրքրում էր Հայոցցեղասպանությունը, քանի որ դրա շուրջ շատհակասություններ կան», – ասել է Քոհենը: «Կանժողովուրդներ, որոնք ժխտում են, որ այն տեղի է ունեցել, և մեր դեպքում ևս, կան երկրներ, որոնքասում են, որ Հոլոքոստ չի եղել և դա անվանումեն կեղծիք»:

Քոհենի ավելի քան 20 լուսանկարներիցբաղկացած ցուցահանդեսը մեկնարկում է ապրիլի 15-ին Ցեղասպանության իրազեկմանշաբաթվա համար: Ցուցասրահ մուտքը անվճարէ: Լուսանկարները կցուցադրվեն մինչև ապրիլի20-ը, երբ Ցեղասպանության մասին իրազեկմանշաբաթը կավարտվի:

Ցուցահանդեսը բաղկացած է հիմնականկենտրոնների պատկերներից, որտեղ տեղի է ունեցել Հոլոքոստը և Հայոցցեղասպանությունը: Քոհենը նշել է, որլուսանկարների նպատակն է «պատմությունըներկայացնել որպես հիշատակի նախագիծ», որը թույլ է տալիս կիսվել հիշողություններովուրիշների հետ»:

Հոլոքոստի լուսանկարները բոլորը սև ուսպիտակ են, իսկ հայկական լուսանկարները՝ գունավոր: Սև ու սպիտակները նպատակ ունենցույց տալ դինամիկան, ասել է Քոհենը, իսկհայկական լուսանկարները գունավոր են՝ ցույցտալու համար ամբողջ պատկերիմանրամասները:

Ցուցահանդեսում Քոհենի լուսանկարներից ենԿրակովում գտնվող Օսկար Շինդլերի էմալիգործարանը, Աուշվիցի համակենտրոնացմանճամբարի բարակները և Խոր Վիրապ վանականհամալիրը Արարատի մոտ:

Որոշ տեղերում լուսանկարելը ընթացել է որոշդժվարություններով: Քոհենը ուղևորվել է մարդկանց օգնությամբ, բայց երկար ժամանականցկացրել ավտոմեքենա գտնելու համար: Ամենամեծ խնդիրը ճիշտ լուսանկարնկարահանելն էր. երբեմն այն տեղերը, որոնքնա հայտնաբերել էր, հարմար չէինլուսանկարելու համար:

Ցեղասպանության իրազեկման շաբաթնախաձեռնության ղեկավար Ջոն Լիֆիտոննասում է, որ միշտ փորձում է ունենալ երկուկրթական ցուցահանդես: Նա կարծում է, որֆոտո շարադրանքը լավ լրացում է մուլտիմեդիա ցուցահանդեսին:

Ցեղասպանության իրազեկման շաբաթվայոթամյա պատմության մեջ սա ամենախոշորցուցահանդեսն է, որը ընդգրկում է ավելի քան2000 քառակուսի ֆիթ տարածք և ունի բազմաթիվէկրաններ, որոնք ներկայացնում ենռեժիսորների մասին տեղեկություններ ևինչպես են նրանք ազդել Հոլոքոստի վրա: Լիֆիթոնը զգաց, որ Քոհենի լուսանկարներիցուցադրումն այստեղ, որը նա անվանեց«նուրբ», կօգնի այցելուներին թեթևացնել ծանր բեռը: Նա ցանկանում է ունենալ «մի փոքրավելի թեթև ցուցահանդես, որը կարող էհամահունչ լինել ավելի մեծ ցուցահանդեսիհետ, բայց ունենալ ուժեղ տեսողականպատկեր»:

Լիֆիթոնը զգացել էր, որ երկուցեղասպանությունների միջև ուժեղ կապգոյություն ունի: Սակայն նա նաև ասել է, որհայերը կարող են շահել իրենց ողբերգությաննկատմամբ ավելի մեծ ազդեցությունունենալուց: Նա ավելացրեց, որՑեղասպանության իրազեկման շաբաթը կարողէ լույս սփռել այլ ցեղասպանությունների վրա, որոնք հայտնի չեն որպես Հոլոքոստ: «Ցավոք, նյութի պակաս չունենք», – ասաց նա:

Այս տարի Ցեղասպանության իրազեկմանշաբաթը կազմված է բազմաթիվ ելույթներից ևտարբեր ցեղասպանությունների մասինվահանակներից: Բացման գիշերը կմեկնարկի Ռուանդայի ցեղասպանությունը վերապրածգրող Կլեմանտին Վամարիայի ելույթով:

Քոհենը հաջորդ տարի կուղևորվի Ռուանդա՝նկարահանելու այն տարածքները, որոնքտուժել են այդ ցեղասպանությունից:

Հոդվածի բնօրինակն՝ այստեղ

Write a comment